Detektor og arkæologiske foreninger

Foreninger for amatørarkæologer:

Arkæologiklubben NOMUS (Hillerød) http://www.folkemuseet.dk

Arkæologigruppen Nerthus (Skjern)

Amatørarkæologer på Stevns http://www.stevnsoldtid.dk/

Assens Arkæologiforening

De Bornholmske Amatørarkæologer http://www.dbabornholm.dk/

Detektorklubben Sjælland http://www.detektorklubben-sjaelland.dk

Detektorklubben Tellus (Hele landet) http://www.detektorklubben.dk/

Egnshistorisk Forening (Gundsø)

Flintøksen – Amatørarkæologisk forening for Vejle Amt http://www.flintoeksen.dk/

Furesø Arkæologigruppe http://www.fuark.dk/

Gl. Sorø Amts Arkæologiforening

Harja Arkæologisk forening (Fyn) http://harja.dk

Helsingør Gribskov Amatørarkæologiske Forening  http://www.hgaf.dk/hgaf/

Historisk Forening for Slangerup Kommune http://www.slangeruphistoriskforening.dk/

Holbæk Arkæologiklub http://holbark.dk/

Hørsholm Arkæologiske Forening http://www.horsholm-arkaeologi.dk/

Jysk Arkæologisk Selskab http://www.jyskarkaeologiskselskab.dk/

Kalundborg Arkæologiforening

Langelands Amatørarkæologiforening

Lokalhistorisk Forening, Ullerslev

Lolland-Falster Amatørarkæologiske Forening

Midtjysk Detektorforening http://midtdetekt.dk/

Morsø Arkæologiforening http://www.morsark.dk/

Odsherreds detektorforening http://www.detektorforeningen.dk/

Randersegnens Amatørarkæologer http://www.randers-arkaeologer.dk/index.html

Sammenslutningen af Amatørarkæologer i Østsjælland http://www.saoe.dk/

Skiveegnens Arkæologiforening

Skovbo Lokalhistoriske Forening http://www.lokalhistorisk-forening.dk/

Slagbulen – Vendsyssel arkæologiske Forening http://www.vendsark.dk/

Slaglosia Kulturhistorisk Forening (Slagelse) http://www.slaglosia.dk/

Sønderjyllands Amatørarkæologer http://www.sjaa.dk/

Thy-Mors Detektorforening http://www.thy-morsdetektor.dk

Tværpilen – Vestegnens Amatørarkæologiske Forening http://www.tvaerpilen.dk/

Viborg og Omegns Amatørarkæologer

Vikingemuseets Arkæologigruppe Kerteminde

Østjydske Amatør Arkæologer http://www.graverne.dk/